0967.29.29.29Tư vấn miễn phí
Sony Xperia XR

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Sony Xperia XR

Màn hình : HĐH: CPU : Camera: Pin : 

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.