0967.29.29.29Tư vấn miễn phí
Sony Xperia XL

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Sony Xperia XL

Màn hình: HĐH:  CPU:  Pin: 

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.