0963.48.48.48Tư vấn miễn phí
Samsung Galaxy J7 (2017)

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Samsung Galaxy J7 (2017)

Màn hình: HĐH: CPU: Camera: Pin: 

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.

Thông số sản phẩm

1080p@30fps
3600 mAh

Xem cấu hình chi tiết