0967.29.29.29Tư vấn miễn phí

THÔNG TIN TRẢ GÓP

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 1TB

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (12GB | 1TB) Chính Hãng

24.999.000 đ

Chọn phương thức trả góp phù hợp

6 tháng 9 tháng 12 tháng

Kết quả trả góp là:

Thông tin chỉ mang tính tham khảo