0963.48.48.48Tư vấn miễn phí
Samsung Galaxy J3 2017

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Samsung Galaxy J3 2017

Màn hình:  HĐH: Android 6.0 CPU:  Camera:  Pin: 

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.

Thông số sản phẩm

2600 mAh

Xem cấu hình chi tiết