0967.29.29.29Tư vấn miễn phí
Samsung Galaxy A4 (2016)

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Samsung Galaxy A4 (2016)

Màn hình:  HĐH: Android 5.1 CPU:  Pin: 

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.