0967.29.29.29Tư vấn miễn phí

Hướng dẫn dùng iTools, iFunbox để chép ảnh vào iPhone

DuchuymobileNgày đăng: 12/26/2015Lượt xem: 2622

Với các công cụ như iTools hay iFunbox, chúng ta có thể chép ảnh và video từ máy tính vào thẳng mục Camera Roll (Cuộn Camera).

Những công cụ như iTools hay iFunbox có lợi thế so với iTunes là ảnh, video khi đã chép vào iPhone, iPad vẫn có thể xóa được…

Ưu điểm của việc sao chép hình ảnh bằng iTunes thông thường đó là nhanh, đơn giản, không cần cài gì thêm vì ai dùng iPhone, iPad thì cũng phải cài iTunes để giao tiếp với máy tính. Tuy nhiên nhược điểm của cách dùng iTunes là không thể xóa những hình ảnh đã đồng bộ từ máy tính vào.

Với các công cụ như iTools hay iFunbox, chúng ta có thể chép ảnh và video từ máy tính vào thẳng mục Camera Roll.

Hướng dẫn dùng iTools, iFunbox chép ảnh vào iPhone (Minh họa trên Mac. Nguồn ảnh: Tinh Tế)

Với iTools

Bước 1: Đổi tên thư mục ảnh và video bạn định chép vào iPhone thành 100APPLE, 101APPLE và 102APPLE…, nhìn chung là theo thứ tự tăng dần. Sau đó mở iTools lên, kết nối iPhone với máy tính rồi vào mục Files => File System => DCIM.

Nếu trong đó đã có thư mục ảnh và video thì lưu ý là chúng ta phải đặt tên các thư mục cần chép tiếp nối với thư mục sẵn có. Sau cùng chép các thư mục bạn vừa đổi tên vào DCIM..

iTools

Hướng dẫn dùng iTools chép ảnh vào iPhone: Mở iTools lên, kết nối iPhone với máy tính rồi vào mục Files (1) => File System (2) => DCIM (3) rồi chép các thư mục ảnh, video đã đổi tên thành 100APPLE, 101APPLE… vào DCIM

Bước 2: Xóa thư mục PhotoData rồi khởi động lại iPhone.

Xóa thư mục PhotoData rồi khởi động lại iPhone

Hướng dẫn dùng iTools chép ảnh vào iPhone: Xóa thư mục PhotoData (mũi tên) rồi khởi động lại iPhone.

Với iFunbox

Nếu dùng iFunbox, chúng ta sẽ vào mục Raw File System => DCIM, rồi thực hiện các bước chép thư mục ảnh được đổi tên thành 100APPLE, 101APPLE, 102APPLE… như trên, và cuối cùng cũng xóa thư mục PhotoData.

iFunbox

Hướng dẫn dùng iFunbox chép ảnh vào iPhone: Vào mục Raw File System (1) => DCIM (2) rồi thực hiện các bước chép thư mục ảnh được đổi tên thành 100APPLE, 101APPLE, 102APPLE… Bước cuối cùng là xóa thư mục PhotoData (3).

Duchuymobile.com (Nguồn Ictnews)

Bình luận