0963.48.48.48Tư vấn miễn phí
Huawei Honor 7 Plus

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Huawei Honor 7 Plus

Màn hình: CPU: RAM: Pin:

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.