0967.29.29.29Tư vấn miễn phí
Huawei Honor 5A Plus

SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH - LIÊN HỆ

Các sản phẩm tương tự

Đánh giá Huawei Honor 5A Plus

Màn hình: HĐH: Android 5.1 CPU:  Camera:  Pin:

Bình luận và đánh giá

Trả lời
Sản phẩm thật tốt.